ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет комп’ютерних систем і автоматики
КАФЕДРА АВТОМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю:

151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Забезпечує викладання освітньої програми «Інтелектуальні комп’ютерні системи» зі спеціалізаціями:

 • – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика;
 • – Системи управління Internet-трейдингом.

Детальніше: Інтелектуальні комп’ютерні системи

 

126 – «Інформаційні системи та технології»

Забезпечує викладання НОВОЇ для ВНТУ освітньої програми «Інформаційні системи та технології»

 

Детальніше: Інформаційні системи та технології

 

Охоплює:

 • – сучасні технічні засоби персональних комп’ютерів;
 • – найбільш поширені мови програмування та прикладні програмні системи;
 • – засоби автоматизації проектування та програмування;
 • – локальні мікропроцесорні системи управління та автоматики;
 • – математичні методи моделювання та управління;
 • – методи обробки та передачі інформації;
 • – принципи побудови інтелектуальних комп’ютерних систем;
 • – нові інформаційні технології;
 • – телекомунікаційні та комп’ютерні системи і мережі;
 • – принципи побудови систем та прийняття рішень в умовах невизначеності, а саме при здійснені операцій на світових фінансових ринках.

Програму підготовки бакалаврів повністю погоджено з лідерами ІТ-галузі України – узагальненим об’єктом діяльності майбутніх фахівців є процеси обробки інформації алгоритмічними методами з використанням комп’ютерної техніки. Тому проходження виробничої практики та подальше працевлаштування на провідних ІТ-підприємствах м. Вінниці для всіх студентів, що успішно виконують освітню програму ГАРАНТОВАНО.