Кафедра АІВТ здійснює підготовку фахівців за напрямом 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» із забезпеченням освітньої програми «Інтелектуальні системи управління і обробки даних».

Кафедра готує спеціалістів ( бакалаврів, магістрів та докторів філософіі) – системотехніків з розробки, дослідження та експлуатації комп’ютерних систем та технологій.
Спеціальність охоплює: найбільш поширені мови та технології програмування, операційні та прикладні програмні системи; засоби автоматизації проектування та програмування; комп’ютерно-інтегровані технології управління виробництвом та складними системами; математичні методи моделювання та комп’ютерних обчислень; сучасні WEB технології; нові засоби обробки інформації та інтелектуальні технології; телекомунікаційні та комп’ютерні системи і мережі; принципи побудови систем прийняття рішень на світових фінансових ринках.
Кафедру очолює Заслужений діяч науки та техніки України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор Квєтний Роман Наумович. На кафедрі працюють 20 викладачів – академіків, професорів, доцентів, докторів та кандидатів наук.
Спеціальність вважається найбільш універсальною на ринку праці саме тому, що охоплює дуже велике коло застосувань комп’ютерних систем. Вихованці кафедри працюють та продовжують освіту в США, Великобританії, Германії, Нідерландах, Ізраїлі та ін. у провідних університетах та відомих світових фірмах: Microsoft, Google, Goldman Sachs, Sky It Group, SmartExe, ARNO GROUP, ECI Telecom, Texas Instruments, Siemens. Існує постійний попит на таких спеціалістів і у провідних фірмах України та Вінниччини Вінітерактив, Делфі, Плейтіка, Спільна Справа, Епам та ін.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ