Кафедра АІВТ здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 126 – «Інформаційні системи та технології» та забезпечує викладання нової для ВНТУ освітньої програми «Інтелектуальні інформаційні системи».

 

Багаторічна підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів на кафедрі АІВТ заснована на балансі 3-х складових – програмної, апаратної та системної. Якість такої фундаментальної підготовки для IT-фахівців дозволила випускникам кафедри АІВТ зайняти лідируючі позиції у Вінницьких фірмах. Але тепер уже актуальні потреби ІТ-підприємств диктують нам вимоги, в яких головний акцент зміщується на програмно-системну підготовку високого рівня. Ось чому кафедра АІВТ забезпечує НОВУ освітню програму «Інтелектуальні інформаційні системи» для елітної групи та ГАРАНТУЄ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВСІХ ВИПУСКНИКІВ!

Спеціальність охоплює засоби створення і використання інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності; принципи оптимізації, моделі і методи прийняття рішень за умов невизначеності; закономірності розбудови комп’ютерних комунікацій та систем; теоретичні та прикладні засади побудови і впровадження інтелектуальних технологій; створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та комп’ютерних систем управління; автоматизація бізнес-процесів та інших складних об’єктів тощо.

Наукові школи кафедри АІВТ, що мають багаторічний успішний досвід підготовки кандидатів та докторів наук, пропонують випускникам спеціальності подальше навчання за освітніми рівнями магістра та доктора філософіі у сфері обробки мультимедійної інформації, проектування та підтримки складних програмних систем, інтелектуального аналізу даних, комп’ютерної лінгвістики.

Проходження виробничої практики та подальше працевлаштування на провідних ІТ-підприємствах м. Вінниці для всіх студентів, що успішно виконують освітню програму гарантовано. Зокрема у фірмах Win Interactive, Delphi, Playtika, Спільна справа тощо, які очолюють та в яких здебільшого працюють вихованці кафедри АІВТ, вже зараз налагоджено і запущено в дію програми раннього залучення студентів у реальні практичні проекти, де якраз і виявляється необхідність ґрунтовної програмно-системної  підготовки.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ