Абітурієнту

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМКОМ "СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ"
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ І АВТОМАТИКА"

Вінницький національний технічний університет
Факультет комп’ютерних систем і автоматики
Кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

        Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та забезпечує викладання освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціалізацією: «Інтелектуальні системи управління і обробки даних», а також за спеціальністю 126 – «Інформаційні системи та технології» та забезпечує викладання НОВОЇ для ВНТУ освітньої програми «Інтелектуальні інформаційні системи».
    Спеціальність охоплює:сучасні технічні засоби персональних комп’ютерів; найбільш поширені мови програмування та прикладні програмні системи; засоби автоматизації проектування та програмування;локальні мікропроцесорні системи управління та автоматики; математичні методи моделювання та управління; методи обробки та передачі інформації; принципи побудови інтелектуальних комп’ютерних систем; нові інформаційні технології; телекомунікаційні та комп’ютерні системи і мережі; принципи побудови систем та прийняття рішень в умовах невизначеності, зокрема при здійснені операцій на світових фінансових ринках.
        Кафедра АІВТ – одна з найстаріших спеціальних випускаючих кафедр в Університеті. За 45 років існування на кафедрі підготовлено більш ніж більше 50 кандидатів та докторів наук, 1500 інженерів, видано більше 700 наукових публікацій та винаходів, понад 50 підручників, монографій та навчальних посібників. Кафедру очолює Заслужений діяч науки та техніки України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Відмінник освіти України, доктор технічних наук, професор, академік Української Технологічної Академії, Академії Метрології України, провідний фахівець Всесвітнього товариства інженерів з електроніки та електротехніки (Senior Member IEEE), член-кореспондент НАПНУ Квєтний Роман Наумович. На кафедрі працюють 20 викладачів – академіків, професорів, доцентів, докторів та кандидатів наук.
         Випускники кафедри працюють:
  • – в науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в медичних, комерційних та банківських закладах, промислових підприємствах, що пов’язані з використанням та розробкою систем та пристроїв автоматики та управління;
  • – в організаціях по розробці та впровадженню сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; 
  • – в банківських та фінансових установа, що займаються інвестуванням та управлінням активами на світових фінансових ринках.

        Спеціальність вважається найбільш універсальною на ринку праці саме тому, що охоплює дуже велике коло застосувань комп’ютерних систем. Кафедра має широкі міжнародні зв’язки. Її вихованці працюють та продовжують освіту в США, Великобританії, Германії, Нідерландах, Ізраїлі та ін. у провідних університетах та відомих світових фірмах Microsoft, Goldman Sachs, Sky It Group, SmartExe, OFX Technologies, ECI Telecom, Texas Instruments. Існує постійний попит на таких спеціалістів і у провідних фірмах України та Вінниччини.

        Не вагайтеся, вступайте на нашу спеціальність і Ви отримаєте всі можливості для навчання (за державний кошт!), оволодіння найпопулярнішою професією, зайнять наукою та захисту дисертацій та продовження навчання та роботи в провідних світових фірмах(в тому числі за кордоном!)!

Інформаційні відео ролики про кафедру

Докладніше про напрям:

Iнформацiя_по_профорieнтацii_Інтелектуальні інформаційні системи

Iнформацiя_по_профорieнтацii_інтелектуальні системи управління і обробки даних