Матеріали бакалаври


Навчально-методичні матеріали з підготовки бакалаврів за спеціальністю 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Назва дисципліни Навчальна програма Робоча програма Робочий план Лекції Практ. Лаб. Курс. проект (робота) Заочн СРС Семін Питання, тести поточного, модульного рубіжного контролю знань Питання, білети, модульного контролю знань (залік, іспит) Пакет завдань та тестів ККР Анот. дисц. Інформац. матеріал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Дисципліни кафедри АІВТ
1 Вступ до фаху Завантажити Завантажити Завантажити У викла-
дача
У викла-
дача
У викла-
дача
Х У викла-
дача
У викла-
дача
X У викла-
дача
У викла-
дача
У викла-
дача
У викла-
дача
У викла-
дача
2 Комп’ютерна графіка Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити X Завантажити Завантажити X Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити У викла-
дача
3 Основи розробки та тестування програмного забезпечення комп`ютеризованих систем Завантажити Завантажити У викла-
дача
Завантажити Завантажити Завантажити X У викла-
дача
У викла-
дача
X Завантажити Завантажити У викла-
дача
У викла-
дача
У викла-
дача
4 Програмування Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити X У викла-
дача
У викла-
дача
У викла-
дача
Завантажити У викла-
дача

Навчально-методичні матеріали з підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Назва дисципліни Навчальна програма Робоча програма Робочий план Лекції Практ. Лаб. Курс. проект (робота) Заочн СРС Семін Питання, тести поточного, модульного рубіжного контролю знань Питання, білети, модульного контролю знань (залік, іспит) Пакет завдань та тестів ККР Анот. дисц. Інформац. матеріал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Дисципліни кафедри АІВТ
1 Веб-технології та веб-дизайн Завантажити  Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити X Завантажити Завантажити X Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити У викла-
дача
2 Інформаційні мережі Завантажити Завантажити Завантажити У викла-
дача
X Завантажити X У викла-
дача
У викла-
дача
X У викла-
дача
Завантажити У викла-
дача
У викла-
дача
У викла-
дача
3 Вступ до фаху Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити X Завантажити Завантажити X Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити У викла-
дача
4 Програмування Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити X У викла-
дача
У викла-
дача
У викла-
дача
 Завантажити У викла-
дача
5 Основи розробки та тестування програмного забезпечення Завантажити Завантажити У викла-
дача
Завантажити Завантажити Завантажити X У викла-
дача
У викла-
дача
X Завантажити Завантажити У викла-
дача
У викла-
дача
У викла-
дача