Матеріали магістри


Навчально-методичні матеріали з підготовки магістрів за спеціальністю 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 

Назва дисципліни Навчальна програма Робоча програма Навчальний контент (конспект або розширений план лекцій) МВ до ЛР МВ до ПЗ МВ до КП (КР) МВ до СРС Завдання для поточного та підсумкового контролю ККР
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дисципліни кафедри АІВТ, які викладаються в осінньому семестрі
1 Проектування комп`ютеризованих систем управління Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити тему 1

Завантажити тему 2

Завантажити тему 3

Завантажити тему 4

У викла-
дача
У викла-
дача
2 Математичні методи оптимізації Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити X У викла-
дача
Завантажити Завантажити
3 Адаптивні цифрові системи Завантажити Завантажити У викла-
дача
Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити У викла-
дача
4 Управління в мехатронних системах Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити X Завантажити Завантажити У викла-
дача
5 Інтелектуальні технології прийняття рішень в Internet-трейдінгу Завантажити Завантажити Завантажити Завантажити У викла-
дача
X У викла-
дача
Завантажити У викла-
дача
6 Адаптивні методи управління та передавання інформації Завантажити Завантажити У викла-
дача
У викла-
дача
У викла-
дача
X Завантажити У викла-
дача
У викла-
дача
7 Проектування інтелектуального інтерфейсу людина-комп`ютер У викла-
дача
У викла-
дача
У викла-
дача
У викла-
дача
У викла-
дача
X У викла-
дача
У викла-
дача
У викла-
дача